水龙吟·次韵林圣予惜春

时间:2020-06-10 11:13

问春何苦匆匆,带风伴雨如驰骤。幽葩细萼,小园低槛,壅培未就。吹尽繁红,占春长久,不如垂柳。算春长不老,人愁春老,愁只是、人间有。春恨十常八九,忍轻孤、芳醪经口。那知自是,桃花结子,不因春瘦。世上功名,老来风味,春归时候。纵樽前痛饮,狂歌似旧,情难依旧。
水龙吟·次韵林圣予惜春拼音解读:
wèn chūn hé kǔ cōng cōng ,dài fēng bàn yǔ rú chí zhòu 。yōu pā xì è ,xiǎo yuán dī kǎn ,yōng péi wèi jiù 。chuī jìn fán hóng ,zhàn chūn zhǎng jiǔ ,bú rú chuí liǔ 。suàn chūn zhǎng bú lǎo ,rén chóu chūn lǎo ,chóu zhī shì 、rén jiān yǒu 。chūn hèn shí cháng bā jiǔ ,rěn qīng gū 、fāng láo jīng kǒu 。nà zhī zì shì ,táo huā jié zǐ ,bú yīn chūn shòu 。shì shàng gōng míng ,lǎo lái fēng wèi ,chūn guī shí hòu 。zòng zūn qián tòng yǐn ,kuáng gē sì jiù ,qíng nán yī jiù 。 
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

 

小提示:喜欢本文记得收藏哦

© 2020 gistend.com,All Rights Reserved.